Jak pracować z repozytorium systemu Git...

  • Przejdz do katalogu z projektami (każdy projekt to osobne repo)
cd /home/username/zksi-projects
  • Pobranie pierwszej wersji z centralnego repozytorium
git clone git@bison.iitis.pl:ZKSI/nazwa_projektu.git
  • Pobranie zmian z centralnego repozytorium
git pull
  • Wysłanie zmian na serwer odbywa się w dwóch fazach
git commit -m 'opis dokonanych zmian'

lub z wyszczególnieniem pliku/plików/katalogu który wysyłamy

git commit -m 'opis dokonanych zmian' plik.txt katalog/

po czym należy wykonać

git push

:!: Przed wysłaniem zmian na serwer koniecznie jest uaktualnienie lokalnej kopii.

Jeżeli zmiany wprowadzone w repozytorium są błędne (np. zostały zakomitowane niewłaściwe pliki), możliwe jest odwrócenie zmian.

Komenda

git reset --soft HEAD^

odwraca skutki ostatniego zatwierdzenia (commit), wszystko inne pozostawia bez zmian.

Komenda

git reset HEAD^

odwraca ostatni zatwierdzenie oraz odznacza pliki dodane do tego zatwierdzenia (stage).

Komenda

git reset --hard HEAD^

przywraca stan po poprzednim zatwierdzenia.

Jeżeli chcemy cofnąć się bardziej w czasie to pozwala na to komenda

git reset --soft HEAD~2

która cofa dwa ostatnie zatwierdzenia.

software/git.txt · Last modified: 2016/03/19 09:04 by jam
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0